Akademia Goldenmark | Najlepsze lokaty i inwestycje

Najlepsze lokaty i inwestycje

15 kwietnia g. 18:00

Zapisz się już dziś!

Udostępniając swój adres e-mail i klikając “Zapisz się” wyrażasz chęć korzystania z usługi elektronicznej Newsletter, świadczonej przez Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Regulaminem oraz Polityką prywatności

Czy wyrażasz zgodę, aby Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu używała telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. telefon, smartphone, laptop, tablet, komputer, smartwatch itp.) w celu marketingu bezpośredniego oferty handlowej spółek Grupy Kapitałowej Goldenmark(1)?

TAKNIE

(1) Grupa Kapitałowa Goldenmark - grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 punkt 44) ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), jej skład tworzy Goldenmark S.A. (nr KRS 0000533602) oraz jej spółki zależne, w tym Goldenmark Center Sp. z o.o. (nr KRS 0000534748), Goldenmark Spółka Akcyjna Systems Sp. k. (nr KRS 0000534999), Mennica Wrocławska Sp. z o.o. (nr KRS 0000357686).

Marta Dębska

Dyrektor zarządzająca w Grupie Goldenmark

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu w wielu branżach. W Goldenmark koordynuje projekty marketingowe i odpowiada za realizację unikatowej, na polskim rynku fizycznego złota i diamentów, strategii omnichannel.

Michał Tekliński

Dyrektor ds. rynków międzynarodowych w Grupie Goldenmark

Doświadczenie menedżerskie zdobywał w czasie kilkuletniej pracy w instytucjach pozarządowych i w branży IT. W Goldenmark odpowiada za koordynację bezpośredniej i ścisłej współpracy z największymi producentami oraz dostawcami złota i diamentów na całym świecie.

to szeroko zakrojony projekt edukacyjny, którego celem jest budowanie świadomości możliwości, jakie niesie ze sobą lokowanie oszczędności w złocie fizycznym. W cyklu publikacji oraz za pośrednictwem Kursu online, przedstawiamy w szerokim ujęciu argumenty stojące u podstaw twierdzenia, że złoto fizyczne zabezpiecza majątek, odwołując się do jego cech fizycznych i chemicznych oraz uwarunkowań historycznych i ekonomicznych.

goldenmark.com – złoto i srebro, sztabki i monety, diamenty, produkty luksusowe, księgi kolekcjonerskie, numizmatyka

KONTAKT | mail: info@goldenmark.com | telefon: 801 000 478