Akademia Goldenmark | akademia.goldenmark.com

DATA NAJBLIŻSZEGO WEBINARU: 29.10 GODZINA 18:00

DO WYDARZENIA POZOSTAŁO

to szeroko zakrojony projekt edukacyjny, którego celem jest budowanie świadomości możliwości, jakie niesie ze sobą lokowanie oszczędności w złocie fizycznym. W cyklu publikacji oraz za pośrednictwem Kursu online, przedstawiamy w szerokim ujęciu argumenty stojące u podstaw twierdzenia, że złoto fizyczne zabezpiecza majątek, odwołując się do jego cech fizycznych i chemicznych oraz uwarunkowań historycznych i ekonomicznych.

NAJNOWSZA WIEDZA

goldenmark.com – złoto i srebro, sztabki i monety, diamenty, produkty luksusowe, księgi kolekcjonerskie, numizmatyka

KONTAKT | mail: info@goldenmark.com | telefon: 801 000 478